Komunikaty

WP 20171009 08 30 38 ProDnia 9 października klasa I a uczestniczyła w przedstawieniu pt. ,,Opowieści z naszego dzieciństwa” zorganizowanym przez teatr Artenes z Wrocławia. Dzieci miały możliwość obejrzeć trzy baśnie ,, Szczęśliwa rodzina”, ,,Świniopas”, ,,Krzesiwo”. Narratorem opowieści był Ole Zmruż - oczko. Każda z baśni zawierała pouczający morał.

HARMONOGRAM

 PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ

Termin

Zadanie, problematyka

30.08.2017r.

Posiedzenie plenarne Rady Pedagogicznej inaugurujące pracę w roku szkolnym 2017/2018

- zatwierdzenie wyników klasyfikacji uczniów, którzy przystąpili do egzaminów poprawkowych

- przydział czynności obowiązkowych i dodatkowych dla nauczycieli

- zaopiniowanie tygodniowego planu zajęć.

04.09.2017r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

13.09.2017r.

Zebranie z rodzicami – wybór rady rodziców. Spotkanie rady rodziców.                    

14.09.2017r.

Rada pedagogiczna

- Plan Nadzoru Pedagogicznego

- analiza egzaminu gimnazjalnego 2017

29.09.2017r.

Święto Patrona

26.10.2017r.

Posiedzenie rady pedagogicznej

- analiza badania umiejętności z jęz. polskiego,  matematyki i jęz. angielskiego w klasach pierwszych.

20.11.2017r.(poniedziałek)

 Spotkanie z rodzicami.

07.12.2017r.

Rada pedagogiczna.

22.12.2017r.

Pisemne powiadomienie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych lub braku podstaw do klasyfikacji.

23.12.2017r.

    – 31.12.2017r.

Zimowa przerwa świąteczna.

23.01.2018r.

Termin wystawienia ocen z zajęć edukacyjnych za I półrocze.

24.01.2018r.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

29.01.2018r.(poniedziałek)

Spotkanie z rodzicami

31.01.2018r.

Rada Pedagogiczna. Analiza pracy za I półrocze - podsumowanie

12.02.2018r.

– 25.02.2018r.

Ferie zimowe

16.03.2017r.

Rada pedagogiczna

    19.03.2018r. – 21.03.2018r.

Rekolekcje wielkopostne

29.03.2018r.

– 03.04.2018r.

Wiosenna przerwa świąteczna

09.04.2018r.(poniedziałek)

Spotkanie z rodzicami.

18.04.2018r.

Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna.

19.04.2018r.

Egzamin gimnazjalny – część matematyczno – przyrodnicza.

20.04.2018r.

Egzamin gimnazjalny – język obcy nowożytny

09.05.2018r.

Test diagnostyczny w klasach drugich G – część humanistyczna.

10.05.2018r.

Test diagnostyczny w klasach drugich G – część matematyczno – przyrodnicza

11.05.2018r.

Test diagnostyczny w klasach drugich G –  język obcy.

17.05.2018r.

Pisemne powiadomienie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych lub braku podstaw do klasyfikacji.

22.05.2018r.

Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty – kl. III

23.05.2018r.

Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty – kl. III

24.05.2018r.

Rada pedagogiczna.

28.05.2018r.

Przekazanie informacji o przewidywanych rocznych ocenach                                     z wszystkich przedmiotów i zachowania.

04.06.2018r.

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego.

05.06.2018r.

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego.

06.06.2018r.

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego.

11.06.2018r.

Termin wystawienia ocen rocznych.

12.06.2018r.

Posiedzenie rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji rocznej.

20.06.2018r.

Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej – podsumowanie roku szkolnego 2017/2018

22.06.2018r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

    23.06.2018r.–  31.08.2018r.

Ferie letnie

29.08.2018r.

Poprawkowy egzamin z zajęć edukacyjnych

30.08.2018r.

Posiedzenie rady pedagogicznej: zatwierdzenie wyników egzaminów poprawkowych, organizacja roku szkolnego 2017/2018

03.09.2018r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

IMG 31161Od 2- 3 października w naszej szkole gościło Mobilne Planetarium, w którym dzieci odbyły niezwykłą podróż w najdalsze zakątki kosmosu. „W małej części ogromnej spiralnej galaktyki sąsiaduje ze sobą osiem fascynujących planet, z centralnym potężnym władcą – Słońcem.

20170928 082050Ostatni tydzień był dla klasy bardzo owocowy. Dzieci zrobiły galaretkę owocową, która była dla wszystkich pysznym deserem w Dniu Chłopca. W tym dniu mieliśmy mnóstwo konkursów, m.in. jedzenie jabłka na czas, nadmuchiwanie balonów, tor przeszkód i inne.

EDJ 2 Europejski Dzień Języków to od roku 2001 święto europejskiej różnorodności językowej oraz okazja do podkreślenia korzyści płynących z nauki języków.  W całej Europie w salach lekcyjnych, w domach kultury, w instytucjach kulturalnych, restauracjach i na ulicach odbywają się różnorodne imprezy, których nadrzędnym celem jest zachęcanie wszystkich– bez względu na wiek– do nauki języków obcych otwierających szerokie możliwości rozwoju.

Wyniki konkursu historycznego

Lista nagrodzonych

21617477 1444326865621113 8598792710569690684 n21 września 2017r  odbyła się VI edycja Rodzinnego Konkursu Historycznego pt. "Historia Polski w pigułce". Organizatorem konkursu jest stowarzyszenie PRO GIMNAZJUM działające przy Szkole Podstawowej nr 3 we Wrześni. Pomysłem konkursu, opracowaniem i organizacją zajmuje się pani Małgorzata Korfini- Stachnik. Konkurs był skierowany do wszystkich mieszkańców naszego regionu.

IMG 20170921 10031421 września klasa III c wybrała się na wycieczkę do piekarni Społem. Dzieci zobaczyły miejsce, w którym powstaje chleb i inne pieczywo. Dowiedziały się, jak przebiega cały proces pieczenia chleba i jakich maszyn do tego się używa. Porównywały też różne rodzaje mąki i same formowały bułki. Na koniec nastąpiła degustacja pieczywa, na którą dzieci czekały z niecierpliwością. Było bardzo ciekawie i smacznie.

WP 20170921 10 21 29 ProW czwartek 21. 09. 2017 r. dzieci z klasy I  odwiedziły Komendę Powiatową Policji we Wrześni. Starszy sierżant  Adam Wojciechowski rozmawiał z dziećmi na temat ,,Bezpieczny powrót ze szkoły" .

20170921 095332Przez cały tydzień dzieci z klasy „0” a, na zajęciach poznawały zasady ruchu drogowego. Zdobyły wiedzę na temat bezpieczeństwa na drodze, poznały znaki drogowe, służby ratownicze oraz numery alarmowe. Odbyła się także gra w kolory "czerwony- zielony", w której dzieci, żeby dojść do mety musiały odpowiadać na pytania dotyczące omawianych tematów.

Podkategorie

Komisja rekrutacyjna przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół nr 1 we Wrześni informuje, że zakończyła prace rekrutacyjne dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2015/2016. 

Lista dzieci przyjętych do oddziału zerowego wywieszona będzie w gablocie przy sekretariacie szkoły.

Przewodnicząca komisji

mgr Lidia Szymańska

Nasze certfikaty

Początek strony