Komunikaty

20171010 103212W tym tygodniu dzieci z klasy 0 a, poszerzały swoją wiedzę o warzywach. Odbyło się wiele gier oraz zabaw dydaktycznych i tematycznych.

IMAG046811 października klasa 0b wybrała się w odwiedziny do Komendy Policji we Wrześni. Dzieci mogły porozmawiać z policjantami i przypomnieć sobie zasady zachowania na przejściu dla pieszych.

IMAG0497Miesiąc październik to czas zbierania w ogrodzie warzyw, pełnych witamin. Dzieci z klasy 0b postanowiły wykorzystać te produkty do przygotowania  kanapek w klasie. Praca okazała się ciekawą formą zabawy dla dzieci. Samodzielnie przygotowane kanapki zostały zjedzone podczas śniadania.

IMG 20171011 104359

Klasa IIIc jako laureat Wojewódzkiego Konkursu Bezpiecznie to wiedzieć i znać wygrała wyjazd na interaktywne zajęcia z bezpieczeństwa w ruchu drogowym zorganizowanym przez SKODA AUTOLAB.

IMG 20171009 075617Kolejny raz uczennica klasy IIIc Ada Witaszak stanęła na najwyższym miejscu na podium. Dziewczynka była pierwsza w kategorii Karate Dzieci i Młodzieży o Puchar Burmistrza Miasta Kościana. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Dnia 13. października w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 3 odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej oraz wskazania imienia SSP 3 we Wrześni. Pan Burmistrz Tomasz Kałużny wręczył pani dyrektor Halinie Kotyk uchwałę, na mocy której szkoła nosi imię Mikołaja Kopernika. Tego dnia kilkunastu nauczycieli odebrało wyróżnienie i nagrody z rąk pani dyrektor. Podczas uroczystości swoje umiejętności zaprezentowali uczniowie klasy 7a, którzy umilili dzień krótką scenką artystyczną dotyczącą szkolnego życia.

WP 20171009 08 30 38 ProDnia 9 października klasa I a uczestniczyła w przedstawieniu pt. ,,Opowieści z naszego dzieciństwa” zorganizowanym przez teatr Artenes z Wrocławia. Dzieci miały możliwość obejrzeć trzy baśnie ,, Szczęśliwa rodzina”, ,,Świniopas”, ,,Krzesiwo”. Narratorem opowieści był Ole Zmruż - oczko. Każda z baśni zawierała pouczający morał.

HARMONOGRAM

 PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ

Termin

Zadanie, problematyka

30.08.2017r.

Posiedzenie plenarne Rady Pedagogicznej inaugurujące pracę w roku szkolnym 2017/2018

- zatwierdzenie wyników klasyfikacji uczniów, którzy przystąpili do egzaminów poprawkowych

- przydział czynności obowiązkowych i dodatkowych dla nauczycieli

- zaopiniowanie tygodniowego planu zajęć.

04.09.2017r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

13.09.2017r.

Zebranie z rodzicami – wybór rady rodziców. Spotkanie rady rodziców.                    

14.09.2017r.

Rada pedagogiczna

- Plan Nadzoru Pedagogicznego

- analiza egzaminu gimnazjalnego 2017

29.09.2017r.

Święto Patrona

26.10.2017r.

Posiedzenie rady pedagogicznej

- analiza badania umiejętności z jęz. polskiego,  matematyki i jęz. angielskiego w klasach pierwszych.

20.11.2017r.(poniedziałek)

 Spotkanie z rodzicami.

07.12.2017r.

Rada pedagogiczna.

22.12.2017r.

Pisemne powiadomienie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych lub braku podstaw do klasyfikacji.

23.12.2017r.

    – 31.12.2017r.

Zimowa przerwa świąteczna.

23.01.2018r.

Termin wystawienia ocen z zajęć edukacyjnych za I półrocze.

24.01.2018r.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

29.01.2018r.(poniedziałek)

Spotkanie z rodzicami

31.01.2018r.

Rada Pedagogiczna. Analiza pracy za I półrocze - podsumowanie

12.02.2018r.

– 25.02.2018r.

Ferie zimowe

16.03.2017r.

Rada pedagogiczna

    19.03.2018r. – 21.03.2018r.

Rekolekcje wielkopostne

29.03.2018r.

– 03.04.2018r.

Wiosenna przerwa świąteczna

09.04.2018r.(poniedziałek)

Spotkanie z rodzicami.

18.04.2018r.

Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna.

19.04.2018r.

Egzamin gimnazjalny – część matematyczno – przyrodnicza.

20.04.2018r.

Egzamin gimnazjalny – język obcy nowożytny

09.05.2018r.

Test diagnostyczny w klasach drugich G – część humanistyczna.

10.05.2018r.

Test diagnostyczny w klasach drugich G – część matematyczno – przyrodnicza

11.05.2018r.

Test diagnostyczny w klasach drugich G –  język obcy.

17.05.2018r.

Pisemne powiadomienie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych lub braku podstaw do klasyfikacji.

22.05.2018r.

Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty – kl. III

23.05.2018r.

Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty – kl. III

24.05.2018r.

Rada pedagogiczna.

28.05.2018r.

Przekazanie informacji o przewidywanych rocznych ocenach                                     z wszystkich przedmiotów i zachowania.

04.06.2018r.

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego.

05.06.2018r.

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego.

06.06.2018r.

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego.

11.06.2018r.

Termin wystawienia ocen rocznych.

12.06.2018r.

Posiedzenie rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji rocznej.

20.06.2018r.

Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej – podsumowanie roku szkolnego 2017/2018

22.06.2018r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

    23.06.2018r.–  31.08.2018r.

Ferie letnie

29.08.2018r.

Poprawkowy egzamin z zajęć edukacyjnych

30.08.2018r.

Posiedzenie rady pedagogicznej: zatwierdzenie wyników egzaminów poprawkowych, organizacja roku szkolnego 2017/2018

03.09.2018r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

IMG 31161Od 2- 3 października w naszej szkole gościło Mobilne Planetarium, w którym dzieci odbyły niezwykłą podróż w najdalsze zakątki kosmosu. „W małej części ogromnej spiralnej galaktyki sąsiaduje ze sobą osiem fascynujących planet, z centralnym potężnym władcą – Słońcem.

20170928 082050Ostatni tydzień był dla klasy bardzo owocowy. Dzieci zrobiły galaretkę owocową, która była dla wszystkich pysznym deserem w Dniu Chłopca. W tym dniu mieliśmy mnóstwo konkursów, m.in. jedzenie jabłka na czas, nadmuchiwanie balonów, tor przeszkód i inne.

Podkategorie

Komisja rekrutacyjna przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół nr 1 we Wrześni informuje, że zakończyła prace rekrutacyjne dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2015/2016. 

Lista dzieci przyjętych do oddziału zerowego wywieszona będzie w gablocie przy sekretariacie szkoły.

Przewodnicząca komisji

mgr Lidia Szymańska

Nasze certfikaty

Początek strony