3b
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 e_wczesnoszk Gr sp6 e_wczesnoszk Gr sp6 e_wczesnoszk Gr sp6 e_wczesnoszk Gr sp6 e_wczesnoszk Gr sp6
2 8:55- 9:40 e_wczesnoszk Gr sp6 e_wczesnoszk Gr sp6 religia 18 JK sp6 e_wczesnoszk Gr sp6 e_wczesnoszk Gr sp6
3 9:50-10:35 e_wczesnoszk Gr sp6 e_wczesnoszk Gr sp6 e_wczesnoszk Gr sp6 e_wczesnoszk Gr sp6 j.angielski MD sp6
4 10:50-11:35 e_wczesnoszk Gr sp6 e_wczesnoszk Gr sp6 e_wczesnoszk Gr sp6 e_wczesnoszk Gr sp6 religia 18 JK sp6
5 11:55-12:40 j.angielski MD sp6 e_wczesnoszk Gr sp6 j.niem. dod. NE sp6 e_wczesnoszk Gr sp6  
Drukuj plan
wygenerowano 2017-01-27
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum