• DYREKTOR

  Halina Kotyk 

 • WICEDYREKTORZY

  Aleksandra Janiszewska

  Lidia Szymańska

 • RADA RODZICÓW

  Małgorzata Andrzejczak-Wagner – przewodnicząca

  Piotr Duszyński – zastępca

  Agnieszka Gąsiorek – zastępca

  Joanna Pikora-Ignasiak – skarbnik

  Roma Brendel – zastępca skarbnika

  Agnieszka Skrzypek – sekretarz

 • PEDAGOG, PSYCHOLOG

  Julita Niszczak

  Katarzyna Pacocha

  Małgorzata Kisiel

  Magdalena Tracz

 • BIBLIOTEKA SZKOLNA

  Nauczyciele bibliotekarze:

  Wiesława Wojdyńska

  Olga Szady

 • GABINET PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

  Jolanta Plucińska

 • ŚWIETLICA SZKOLNA

  Aleksandra Dworecka – wychowawca

  Małgorzata Plucińska

  Olga Pietrzyk

  Monika Prus

  Mirosława Maćkowiak

  Milena Szykowna

  Dorota Olszewska

  Mirosława Maćkowiak

 • SEKRETARIAT

  Iwona Radoszewska – sekretarz szkoły

  Lucyna Pietraszak – starszy referent

Nasze certfikaty

Początek strony