KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018                                                                            

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2017r.

2.

I semestr 

4 września 2017r. – 28 stycznia 2018r.

3.

II semestr 

29 stycznia 2018r. – 22 czerwca 2018r.

4.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2017r. – 31 grudnia 2017r.

5.

Ferie zimowe – woj. wielkopolskie

12 lutego 2018r. – 25 lutego 2018r.

6.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca 2018r. – 3 kwietnia 2018r.

7.

Egzamin  przeprowadzany ostatnim roku nauki  w gimnazjum

 18 kwietnia 2018r.

 19 kwietnia 2018r.

 20 kwietnia 2018r.

8.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych

 22 czerwca 2018r.

9.

Ferie letnie

23 czerwca 2018r. - 31 sierpnia  2018r.

10.

Święto Patrona Szkoły

29 września 2017r.

11.

Dni ustawowo wolne od pracy

1 listopada 2017r.

1 stycznia 2018r.

1 maja 2018r.

3 maja 2018r.

31 maja 2018r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (8 dni – zgodnie z rozporządzeniem)

1.

Egzamin gimnazjalny

 18 kwietnia 2018r.

 19 kwietnia 2018r.

 20 kwietnia 2018r.

2.

2 listopada 2017r

3 listopada 2017r.

30 kwietnia 2018r

3.

2 maja 2018r.

4.

4 maja 2018r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych po odpracowaniu

(w porozumieniu z organem prowadzącym)

1.

----------------------

-----------------------

Nasze certfikaty

Początek strony