podstawowa

20151006 092930Pod koniec września ( 29 IX 2015) uczniowie klasy V a oraz 10 uczniów z klasy V b wyjechali na zajęcia do Centrum Edukacji Ekologicznej WPN w Jeziorach. Na początku pobytu w ośrodku uczniowie obejrzeli film pt. „Pory roku w borze”. Potem w sali audiowizualnej odbyły się zajęcia, które poprowadziła p. Beata Lis – edukator ośrodka. Przekazała ona dzieciom najważniejsze informacje o parkach narodowych występujących w Polsce , również o Wielkopolskim PN. Uczniowie dowiedzieli się min. który park jest najstarszy, który najmłodszy, a który najmiejszy i największy w Polsce.

Dalsze zajęcia odbyły się na ścieżce edukacyjnej wokół ośrodka. Dzieci uczyły się w formie zabawy na specjalnych tablicach rozpoznawania najważniejszych gatunków ptaków i ssaków występujących w parku. Potem uczyły się rozpoznawać gatunki drzew. Dowiedzieli się min. jak odróżnić klon jawor od klonu zwyczajnego, dąb szypułkowy od dębu bezszypułkowego oraz lipę drobnolistną od lipy szerokolistnej. Mogli tez zobaczyć w specjalnym ogrodzie skał i minerałów min. granit czy piaskowiec. Następnie na tarasie widokowym podziwiali jezioro Góreckie, znajdujące się za ośrodkiem WPN. Podsumowaniem zajęć były ćwiczenia w muzeum przyrodniczym. Uczniowie mając specjalnie przygotowane karty pracy rozwiązywali zadania dotyczące znajomości samego parku, występujących tu zwierząt i roślin. Uczniom , opiekunom p. Jolancie Kmieć , Małgorzacie Przybylskiej oraz p. Marioli Sotirov (nauczycielce przyrody) podczas zajęć towarzyszyła wspaniała, słoneczna pogoda.

Nasze certfikaty

Początek strony