podstawowa

20170523 090845W dniu 23 maja dzięki współpracy z pedagogiem szkolnym – Katarzyną Pacochą, zorganizowana została w klasie Ia wycieczka do Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. Głównym jej celem było zapoznanie z pracą policjantów, zwiedzenie budynku komendy i przypomnienie ważnych zasad bezpieczeństwa.

Pan policjant opowiedział nam na czym polega jego praca oraz do czego służy „Niebieski pokój”, omówił też zasady bezpieczeństwa na co dzień poprzez włączenie krótkiego filmu z tego zakresu. Kolejnym punktem wycieczki było zejście do sali zatrzymań. Mogliśmy też przymierzyć kajdanki, czapki policyjne. Na parkingu obejrzeliśmy różne wozy policyjne – do transportu aresztantów, wozy patrolowe. Każdy z uczniów mógł sobie zrobić zdjęcie w radiowozie. Zaprezentowano nam sygnały świetlne i dźwiękowe. Mieliśmy mnóstwo pytań na temat pracy policji. Wycieczka była bardzo atrakcyjna, wywołała wiele wrażeń i z pewnością wybierzemy się tam za rok.

Nasze certfikaty

Początek strony