podstawowa

20170607 104006Niedawno odbył się konkurs SKO „Moja skarbonka”, w którym udział wzięły klasy od 0- II oraz III a. Polegał on na wspólnym wykonaniu przez klasę SKARBONKI z surowców wtórnych i ułożeniu krótkiej rymowanki lub wierszyka na temat oszczędzania.

Celem konkursu było zachęcenie dzieci do zainteresowania się tematyką oszczędzania oraz SKO; upowszechnianie idei świadomego i systematycznego oszczędzania wśród uczniów; propagowanie wśród dzieci członkowstwa w SKO, jako działania służącego wyrabianiu pozytywnych postaw, niezbędnych w dorosłym życiu; wspólna zabawa, współpraca i integracja grupy; propagowanie pracy zespołowej, w tym szacunku dla drugiego człowieka i umiejętności podziału zadań oraz praktyczne wykorzystanie surowców wtórnych. Każda klasa wykazała się dużą kreatywnością, oryginalnością i pomysłowością swoich prac oraz rymowanek dot. oszczędzania, za co otrzymała nagrody ufundowane przez Bank PKO, z którym współpracujemy. Zatem zachęcamy wszystkich do zapisywania się do SKO i już od najmłodszych lat uczenia się oszczędzania.

Nasze certfikaty

Początek strony