podstawowa

Zdjęcie0469W bieżącym roku szkolnym klasa II  c wzięła udział w konkursie plastycznym w ramach realizowanego programu: pod patronatem Fundacji Banku Zachodniego WBK S. A. oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Pierwsze miejsce w etapie powiatowym zdobyła praca Kacpra Czarneckiego, która została zakwalifikowana do etapu wojewódzkiego.

Na poziomie wojewódzkim wybrano 10 prac w tym pracę naszego ucznia do dalszej rywalizacji. Kolejnym zadaniem było nagranie krótkiego filmu, który powinien zawierać treści z profilaktyki przeciwdziałania zagrożeniom w środowisku i bezpiecznymi zachowaniami. Nasz film ukazywał możliwe zagrożenia ze strony osób obcych. Dnia 25 maja odbyła się w Multikinie w Poznaniu Gala Finałowa Programu. W obecności zaproszonych gości:Wojewody Wielkopolskiego, Komendanta Komendy Wojewódzkiej Policji, przedstawiciela Banku Zachodniego WBK S.A., Kuratora Oświaty,  przedstawiciela Skoda Road Safety oraz przedstawiciela Multikina 10 klas I–III z województwa uczestniczyło w rozstrzygnięciu konkursu. Zostały wręczone nagrody zwycięzcom oraz pozostałym uczestnikom. Wylosowaliśmy udział w dniu bezpieczeństwa w Skoda Road Safety i pomimo tego, iż nie zajęliśmy miejsca na podium i tak czujemy się wyróżnieni. Na zakończenie dzieci obejrzały pełnometrażowy film o tematyce bezpieczeństwa.

Nasze certfikaty

Początek strony