podstawowa

rebusW dniach 8 - 16.01.2015r, uczniowie kl. I-IV mogli przekazywać swoje prace konkursowe nauczycielom uczącym ich j. angielskiego a zarazem organizatorom: pani A.Knobloch- Jankowskiej i pani M.Drapikowskiej. Konkurs polegał na stworzeniu najciekawszego rebusu w j. angielskim i brało w nim udział 11 dzieci. Prace uczniów były oceniane na dwóch poziomach tj. I-II klasy oraz III-IV klasy. Przy wyborze najciekawszych rebusów pod uwagę były brane: pomysłowość, estetyka wykonanej pracy, a także poprawność rozwiązania. Prace, które zostały wykonane przez dzieci, były bardzo ciekawe pod względem wykorzystanego słownictwa oraz składni. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki i dyplomy.
 GRATULUJEMY!!!

A oto lista nagrodzonych:
I miejsce:
Natalia Jagodzińska kl. I b
Mikołaj Kaczmarek kl. I c
Marcin Lewandowski kl. IV a
Jacek Szambelańczyk kl. III a
Wiktoria Bartczak kl. IV a

 II miejsce:
Karolina Woźniak kl. I b
Adam Szambelańczyk kl. I c
Joanna Szczecińska kl. IV b
Wiktoria Kosmala kl. IV a
III miejsce:
Martyna Kosmala kl. IV b
Paulina Balcerzak kl. IV b

Nasze certfikaty

Początek strony